Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Läroplan 2018

Förskolan följer de riktlinjer som anges av kommunens styrdokument, Skolverket och Läroplan 2018 (reviderad 2019).

 

LÄROPLAN 2018