Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

TRAS

Då det i den dagliga verksamheten föreligger särskilda behov använder sig

pedagogerna av TRAS.

 

TRAS  –  Tidig Registrering Av Språkutveckling  –  är ett observationsinstrument

för att få en bredare inblick över barns utveckling i samspel, kommunikation,

språkförståelse samt ordförråd och uttal.