Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

TRAS och MIO

Då det i den dagliga verksamheten föreligger särskilda behov använder sig

pedagogerna av TRAS och MIO.

 

TRAS  –  Tidig Registrering Av Språkutveckling

TRAS är ett observationsmaterial för att få en bredare inblick över barnens

utveckling i samspelet, kommunikationen, språkförståelsen samt ordförråd

och uttal.

 

MIO  –  Matematiken, Individen, Omgivningen

MIO är ett observationsmaterial för att följa utvecklingen hos barn mellan 2- 5

år. Verktyget används för att tidigt upptäcka tecken på ovanliga mönster i den

språkliga och kognitiva utvecklingen inom det matematiska området.