Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Våra språk

Vi lever i en tid av mångkulturella värden varför vi på förskolan Lilla Björn är

stolta över att ha språkkompetenser som initialt kan bemöta nyanlända barns

akuta behov av kommunikation. Eftersom barnen även språkligt skall implem-

enteras i det svenska samhället är vårt arbetsspråk svenska, men vi uppmuntrar

föräldrar till att, vid sidan om svenska språket, även vidmakthålla sitt hemspråk.

 

Språken som vi talar förutom svenska är engelska, spanska, quechua,

franska, kinesiska och arabiska.