Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Om oss

Förskolan Lilla Björn, som fått sitt namn efter stjärnbilden Ursa Minor,

startades 2012 för att tillgodose det växande behovet av barnomsorg

inom södra Stor-Stockholm. Vi är den lilla förskolan med stor personlig

prägel och där vi som arbetar är ett engagerat och åldersblandat team

som besitter bred kompetens, rätt pedagogisk grundsyn och med många

års erfarenhet inom förskoleverksamhet. Våra hjärtan klämtar för barnen

och med ett antal pedagoger som mer än väl tillgodoser behovet enligt

skollagen. Strävansmålen finns beskrivna i verksamhetsplanen och är en

gemensam ambition hos oss alla. Ordning och reda följs upp av rutiner

som gagnar såväl barn som personal och förälder. Vi ser mer än gärna en

föräldrasamverkan och med respekt för de rutiner som gäller i samband

med lämning, hämtning, utflykter, måltider etc. Detta skapar en önskvärd

trygghet och harmoni i den dagliga verksamheten. Vi värnar också om det

svenska kulturarvet och följer de traditioner* som följt samhället sedan

generationer tillbaka.

 

* Se under fliken ”svenska traditioner