Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Om oss

Förskolan Lilla Björn, som fått sitt namn efter stjärnbilden Ursa Minor,

startades 2012 för att tillgodose det växande behovet av barnomsorg

inomsödra Stor-Stockholm. Vi som arbetar på förskolan Lilla Björn är

ett engagerat, entusiastiskt och åldersblandat team där alla besitter bred

kompetens, rätt pedagogisk grundsyn och med många års erfarenhet

inom förskoleverksamhet. Våra hjärtan klämtar för barnen och vi finns

i ett antal som mer än väl tillgodoser behovet enligt skollagen. Strävans-

målen finns beskrivna i verksamhetsplanen och är en gemensam ambi-

tion hos oss alla i personalen. Ordning och reda följs upp av rutiner som

gagnar såväl barn som personal och förälder. Detta innebär att vi mer

än gärna ser en föräldrasamverkan samt respekt för de rutiner som

gäller i samband med lämning, hämtning, utflykter, måltider etc. Detta

skapar en önskvärd trygghet och harmoni i den dagliga verksamheten.

Vi värnar också om det svenska kulturarvet och följer de traditioner *

som följt samhället sedan generationer tillbaka.

 

* Se under fliken ”svenska traditioner