Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Om oss

Förskolan Lilla Björn, som fått sitt namn efter stjärnbilden Ursa Minor,

startades 2012 för att tillgodose det växande behovet av barnomsorg inom

södra Stor-Stockholm. Vi som arbetar på förskolan Lilla Björn är ett

engagerat, entusiastiskt och åldersblandat team där alla besitter bred

kompetens, rätt pedagogisk grundsyn och med många års erfarenhet inom

förskoleverksamhet. Våra hjärtan klämtar för barnen och vi finns i ett antal

som mer än väl tillgodoser behovet enligt skollagen. Strävansmålen finns

beskrivna i verksamhetsplanen och är en gemensam ambition hos oss alla i

personalen. Ordning och reda följs upp av rutiner som gagnar såväl barn som

personal och förälder. Detta innebär att vi mer än gärna ser en föräldrasam-

verkan samt respekt för de rutiner som gäller i samband med lämning, hämt-

ning, utflykter, måltider etc. Detta skapar en önskvärd trygghet och harmoni

i den dagliga verksamheten. Vi värnar också om det svenska kulturarvet och

följer de traditioner * som följt samhället sedan generationer tillbaka.

 

* Se under fliken ”svenska traditioner”