Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Likabehandlingsplan

Förskolan arbetar enligt en fastställd likabehandlingsplan som korresponderar till diskrimineringslagen 2008:567.

 

LIKABEHANDLINGSPLAN 2020