Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Kost och måltider

Måltidsverksamheten på förskolan Lilla Björn bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv

och ska pedagogiskt stödja individer till hållbara och hälsosamma val för långsiktigt

goda matvanor. Helhetsperspektivet innebär att mat och måltider är en del i ett större

sammanhang och av stor betydelse för att nå en god hälsa hos förskolans barn och

pedagoger sett ur ett livslångt perspektiv. Sund och näringsriktig mat är en viktig

förutsättning för god hälsa. Måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje,

som mötesplatser och kulturbärare. Måltiderna ska förmedla matglädje och vara en del

i bevarandet av traditionell matkultur samt främja utvecklingen av modern mat.

Variation och bredd i utbud ska eftersträvas. Mat och råvarors ursprung samt påverkan

på klimat och miljö ska lyftas fram. Vi lär barnen att äta nyttigt enligt tallriksmodellen.

Råvarorna är i många delar kravmärkta och verkar för att rätt sammansättning och

behovet av kolhydrater, proteiner och grönsaker tillgodoses på bästa sätt. Den skall också

förmedla matglädje och upplevelse av nya smaker varför vi inte serverar enbart vegetarisk

mat. Under måltiden är det viktigt att barnen får lära sig att det skall vara lugn och ro och

med en sund matbordskultur. Man ber om det man vill ha och lär sig att smaka utav allt

som serveras. Barnen ges möjlighet utifrån dess mognad till att själva få lägga upp sin mat

på tallriken och därigenom få en förståelse för mängden. Vid matbordet har vi dialoger och

lyssnar på varandra och när vi ätit upp väntar vi på våra vänner som ännu inte är klara.

När måltiden avslutats tackar vi för maten och dukar gemensamt av bordet.

Förskolan Lilla Björn följer Haninge kommuns kostpolicy samt Livsmedelsverkets råd för

förskolor. Detta innebär att undantag från dessa riktlinjer görs bara för barn med allergi-

eller sjukdomsliknande symptom orsakat av viss kost och som kan stödjas av giltigt läkar-

intyg.

 

För utskrift:

KOST- OCH ALLERGIDEKLARATION

KOSTPOLICY