Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Jobba hos oss

Är arbete med barn ditt huvudintresse och du har behörighet som barnskötare

samt är frisk, rökfri och med låg sjukfrånvaro? Är du väl insatt i Skollagen och

Läroplan 98 (inom kort Lpfö 18)? Våra öppettider är 06.30 – 18.00 varför du skall

ha möjlighet till öppningar och stängningar. Ifall du tycker att detta är intressant

för dig så är du hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse till oss på förskolan

Lilla Björn. Vi som arbetar här är ett ungdomligt och kreativt team som har sitt

hjärta till barnens väl. Det är viktigt att vi är samstämmiga i vår uppfattning vad

gäller förskoleverksamhetens mål och metoder. För närvarande är vi till större

delen kvinnor varför vi gärna ser manliga sökanden med rätt synsätt och kompe-

tens. Vi värdesätter också en rökfri miljö varför ickerökare prioriteras.

 

För information:

Tfn 08-500 129 00

 

För intresseanmälan:

Intresseanmälan skickas via mail till forskola@lillabjorn.se och skall

innehålla:

1.  CV med foto.

2.  Personligt brev.

3.  Förteckning med yrkesrelaterade referenser avseende de senaste 5 åren.