Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Jobba hos oss

Är du intresserad av att arbete med barn och har behörighet som förskole-

lärare eller barnskötare, är frisk och med låg sjukfrånvaro samt väl insatt i

Skollagen och Läroplan 98? I så fall är du hjärtligt välkommen att anmäla

ditt intresse till oss på förskolan Lilla Björn. Vi som arbetar här är ett ålders-

blandat och kreativt team som har sitt hjärta till barnens väl. Det är viktigt

att vi är samstämmiga i vår policy vad gäller förskoleverksamhetens mål

och metoder. För närvarande är vi till större delen kvinnor varför vi gärna

ser manliga sökanden med rätt synsätt och kompetens. Vi värdesätter

också en rökfri miljö varför ickerökare prioriteras.

 

För information:

Tfn 08-500 129 00

 

För intresseanmälan:

Intresseanmälan skickas via mail till forskola@lillabjorn.se och skall

innehålla:

1.  CV med foto.

2.  Personligt brev.

3.  Förteckning med yrkesrelaterade referenser avseende de senaste 5 åren.