Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Jobba hos oss

Är arbete med barn ditt huvudintresse och du har behörighet som barnskötare

med god kunskap om läroplan -18 för förskola samt behärskar svenska språket

i tal och skrift, frisk och med låg frånvarofrekvens? Våra öppettider är 06.30 –

18.00 varför du skall ha möjlighet till öppningar eller stängningar. Ifall du tycker

att detta kan vara en utmaning så är du hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse

till oss på förskolan Lilla Björn. Vi som arbetar här är ett ungdomligt, åldersblandat

och kreativt team som har sitt hjärta för barnens väl. Det är viktigt att vi är samstäm-

miga i vår uppfattning vad gäller förskoleverksamhetens mål och metoder. För när-

varande är vi till större delen kvinnor varför vi gärna ser manliga sökanden med rätt

synsätt och kompetens. Vi värdesätter också en rökfri miljö varför ickerökare

prioriteras. När vi söker nya medarbetare för fast anställning eller vikarietjänst

finns detta annonserat under fliken ”aktuellt!!!”

 

För information:

Tfn 08-500 129 00

 

För intresseanmälan:

Intresseanmälan skickas via mail till arbete@lillabjorn.se och skall

innehålla:

1.  CV med foto.

2.  Personligt brev.

3.  Förteckning med yrkesrelaterade referenser avseende de senaste 5 åren.