Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Jobba hos oss

Är arbete med barn ditt huvudintresse och du har behörighet som barn-

skötare med god kunskap om läroplan -19 för förskola, behärskar svenska

språket i tal och skrift, frisk och med låg frånvarofrekvens samt med giltigt

vaccinationsintyg? Våra öppettider är 06.30 – 18.00 varför du skall ha möjl-

ighet till öppningar och stängningar.

Ifall du tycker att detta kan vara en utmaning så är du hjärtligt välkommen

att anmäla ditt intresse till oss på förskolan Lilla Björn. Vi som arbetar här

är ett ungdomligt, åldersblandat och kreativt team som har sitt hjärta för

barnens väl. Det är viktigt att vi är samstämmiga i vår uppfattning vad gäller

förskoleverksamhetens mål och metoder. För närvarande är vi till större delen

kvinnor varför vi gärna ser manliga sökanden med rätt synsätt och kompetens.

Vi värdesätter också en rökfri miljö varför ickerökare prioriteras. När vi söker

nya medarbetare finns detta annonserat under fliken ”aktuellt!!!”

För information:

Mail:  forskola@lillabjorn.se

För intresseanmälan:

Intresseanmälan skickas via mail till arbete@lillabjorn.se och skall

innehålla:

1.  CV med foto.

2.  Personligt brev.

3.  Förteckning med yrkesrelaterade referenser avseende de senaste 5 åren.