Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Ansökan om plats

Vid ansökan om plats på förskolan

För att erhålla plats för ert barn skall barnet ha fyllt ett (1) år.

Vi erbjuder i mån av möjlighet syskonförtur.

Blankett:

INTRESSEANMÄLAN TILL FÖRSKOLEPLATS

 

Vid uppsägning av plats på förskolan

Blankett:

UPPSÄGNING AV FÖRSKOLEPLATS

 

Blanketterna skickas till:

Förskolan Lilla Björn, Lidavägen 18B, 137 55 TUNGELSTA,

och skall vara förskolan tillhanda senast en (1) månad före barnet

önskas börja eller sluta på förskolan.