Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Hur en dag ser ut

Kl 06.30:

Förskolan öppnar. Vi tar emot barnen och stämmer av ifall det är

något särskilt som vi eller ni bör beakta. Skall vi ha en utflykt eller särskild

aktivitet så är detta förberett och vi kontrollerar att det finns förutsättningar

att genomföra denna på ett tillfredsställande sätt.

Kl 07.30

Frukost. Sker i samlad och disciplinerad form för att skapa lugn och harmoni

vid måltiden. När måltiden är klar och bordet är avdukat sker utgång för lek

eller andra aktiviteter.

Kl 09.00:

Temaarbeten och aktiviteter.

Kl 09.30:

Färsk frukt: Ett led i god kosthållning och viktigt tillskott till barnen.

Kl 11.00:

Lunch för de mindre barnen.

Kl 11.30:

Lunch för de större barnen.

Kl 14.00:

Mellanmål.

Kl 16.30:

Färsk frukt. Endast för de barn som har avtalad tid längre än till kl 16.30.

Kl 18.00:

Förskolan stänger.