Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Hur en dag ser ut

Kl 06.30:

Förskolan öppnar och tar emot barnen via storbarnsavd-

elningen. Vi stämmer av ifall det är något särskilt som vi

eller ni bör beakta. Skall vi ha en utflykt eller särskild aktivitet

så är detta förberett och vi kontrollerar att det finns förutsätt-

ningar att genomföra denna på ett tillfredsställande sätt.

 

Kl 07.15

Frukost. Sker i samlad och disciplinerad form för att skapa

lugn och harmoni vid måltiden. När måltiden är klar och

bordet är avdukat sker utgång för lek eller andra aktiviteter.

Barn som skall deltaga i frukosten skall vara på plats senast

kl 07.00.

Kl 08.00

Utgång till gården med fri lek.

Kl 09.00

Pedagogiska aktiviteter börjar.

Kl 09.15

Fruktstund ute eller inne.

Kl 10.30

Samling för de mindre barnen.

Kl 10.45

Lunch för de mindre barnen.

Samling för de större barnen.

Kl 11.00

Lunch för de större barnen.

Kl 11.15

Sovvila för de mindre barnen. Därefter fri lek inomhus.

Kl 11.30

Läsvila för de större barnen. Därefter fri lek inomhus.

Kl 13.45

Mellanmål.

Kl 14.15

Fri lek ute eller inne.

Kl 16.30

Fruktstund för samtliga barn.

Kl 18.00:

Förskolan stänger via småbarnsavdelningen.