Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

När mitt barn blir sjukt

När ert barn blir sjukt kan det vara klokt att se de råd och anvisningar som

finns till gängliga på webben. Klicka på länken nedan och ta därefter vid behov

kontakt med läkare. Glöm inte att meddela oss senast kl 08.00 aktuell dag ifall

ert barn blir hemma, vad det är för sjukdom eller skada och vad en ev läkare

har sagt eller ordinerat.

 

Länk:

http://rikshandboken-bhv.se/Kategori/H%C3%A4lsov%C3%A5rd_i_f%C3%B6rskolan

VIKTIGT!

Om barnet blir sjukt med kräkningar, diarré, feber, ögoninflammation eller

med någon av de klassiska barnsjukdomarna får barnet inte vistas i verksam-

heten. När ert barn tillfrisknat måste ni meddela oss dagen innan att han/hon

kommer tillbaka till förskolan så att vi kan förbereda måltiderna.

 

Meddela oss på tfn:

Enligt de tfnnr som ni fått under inskolningen och som också finns angivet på

informationsskärmen i hallen.