Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

När mitt barn blir sjukt

När ert barn blir sjukt kan det vara klokt att se de råd och

anvisningar som finns till gängliga på webben. Klicka på länken

nedan och ta därefter vid behov kontakt med läkare. Glöm inte

att meddela oss senast kl 08.00 aktuell dag ifall ert barn blir

hemma, vad det är för sjukdom eller skada och vad en ev läkare

har sagt eller ordinerat.

 

Länk:

http://rikshandboken-bhv.se/Kategori/H%C3%A4lsov%C3%A5rd

_i_f%C3%B6rskolan

 

VIKTIGT!

Om barnet blir sjukt med kräkningar, diarré, feber, ögoninflamma-

tion eller med någon av de klassiska barnsjukdomarna får barnet

inte vistas i verksamheten. När ert barn tillfrisknat måste ni meddela

oss dagen innan att han/hon kommer tillbaka till förskolan så att vi

kan förbereda måltiderna.

 

Meddela oss på tfn:

Enligt de tfnnr som ni fått under inskolningen.