Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Hämtning av annan än vårdnadshavare

Hämtning av annan än vårdnadshavare

Skall annan person än vårdnadshavare hämta barnet är det viktigt att

detta tydligt har överenskommits mellan förskola och vårdnadshavare.

Denna skall därför i blanketten – Överenskommelse om hämtning –  intyga

om vem förutom vårdnadshavare som själva får hämta barnet. Den som

hämtar skall vara känd av personalen eller kunna styrka att han/hon är

rätt person enligt överenskommelsen.

 

Blankett för utskrift:

ÖVERENSKOMMELSE OM HÄMTNING