Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Aktuellt!!!..

Vi har kontrollerats av Arbetsmiljöverket med anledning av rutiner

och handlingsplaner för COVID-19. Omdömet och utlåtandet var att

förskolan Lilla Björn med beröm godkänt uppfyller de krav som

AV ställer på verksamheten.