Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Aktuellt!!!..

Med anledning av pandemin får tyvärr vår traditionella och upp-

skattade gårdsdag utebli. Istället kommer barnen att få en egen

gårdsdag med Grön Flagg-aktiviteter och korvgrillning. Vi

kommer dock att ha ett digitalt material så att barnen kan få visa

och berätta.

 

Vi har kontrollerats av Arbetsmiljöverket med anledning av rutiner

och handlingsplaner för COVID-19. Omdömet och utlåtandet var att

förskolan Lilla Björn med beröm godkänt uppfyller de krav som

AV ställer på verksamheten med anledning av pandemin.