Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Coronaviruset

Vi följer FHMs rekommendationer för att så effektivt som möjligt

minska smittspridningen av COVID-19. Intill det att nationella eller

regionala myndigheter beslutar annat kommer vi att ha full verksam-

het. Barn till smittade föräldrar skall stanna hemma från förskolan.

Det är därför av synnerlig vikt att även ni som förälder också följer

FHMs rekommendationer. Upptäcker man symtom som kan tänkas

överensstämma med COVID 19-viruset  –  stanna hemma och ta kontakt

med 1177 Vårdguiden. Meddela också omedelbart förskolan så att vi

vidtaga åtgärder för att begränsa en eventuell smittspridning.

 

Visa respekt för andra och tänk på den gamla devisen ”håll till höger”!

På så sätt kan vi undvika närkontakt och hålla avstånd till varandra i

entréer, affärer, köpcenters, i gångar mellan montrar, på varuhusen etc.

 

GOD HANDHYGIEN

SKYDDA DIG OCH ANDRA