Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Coronaviruset

Under denna flik kommer vi fortlöpande att ha information om

Coronavirusets spridning och utveckling. Dock är det av synnerlig

vikt att förutom denna sida även lyssna på radio samt följa nyhets-

sändningarna på TV. Innan annan information delges följer vi Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer. Vi kan nu konstatera att

corona-virusets spridning även drabbar människor utan kontakt

med tidigare drabbade områden. Det är därför av synnerlig vikt att

Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Upptäcker man

symtom som kan tänkas överensstämma med corona-viruset  – 

ta kontakt med 1177 Vårdguiden.

 

GOD HANDHYGIEN

 

SKYDDA DIG OCH ANDRA