Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Coronaviruset

Corona-pandemin är nu snart inne i en tredje våg. Vi följer FHMs

rekommendationer för att så effektivt som möjligt minska smitt-

spridningen av COVID-19. Intill det att nationella eller regionala

myndigheter beslutar annat kommer vi dock att ha full verksamhet.

Barn till smittade föräldrar skall stanna hemma från förskolan.

Det är därför av synnerlig vikt att även ni som förälder också följer

FHMs rekommendationer. Upptäcker man symtom som kan tänkas

överensstämma med corona-viruset  –  stanna hemma och ta kontakt

med 1177 Vårdguiden. Meddela också omedelbart förskolan så att en

eventuell smittspridning kan stoppas.

 

Tänk på den gamla devisen ”håll till höger”! På så sätt kan vi undvika

närkontakt och hålla avstånd till varandra i entréer, affärer, köpcent-

ers, i gångar mellan montrar, på varuhusen etc.

 

GOD HANDHYGIEN

SKYDDA DIG OCH ANDRA