Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Så flaggar vi

För att upprätthålla de svenska traditionerna finns anledning att lära

sig vårt flaggreglemente. Länken nedan ger en god överblick av de dagar

och högtider där hissandet av svenska flaggan påbjudes.

SÅ FLAGGAR VI