Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Så flaggar vi

För att upprätthålla de svenska traditionerna finns anledning att förstå

vårt flaggreglemente. Länken nedan ger en god överblick av de dagar och

högtider där hissandet av svenska flaggan påbjudes.

SÅ FLAGGAR VI