Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Stödjande verksamhet

Förskolan Lilla Björn tar ett aktivt ansvar även för barn inter-

nationellt genom att stödja SOS Barnbyar.