Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Språket

Vi lever i en tid av mångkulturella värden. Eftersom barnen

även språkligt skall implementeras i det svenska samhället är

vårt arbetsspråk svenska, men vi uppmuntrar föräldrar till att,

vid sidan om svenska språket, även vidmakthålla sitt hemspråk.

Föreligger det i den dagliga verksamheten särskilda behov med

anledning av språket använder sig pedagogerna av TRAS  –  Tidig

Registrering Av Språkutveckling –  ett observationsinstrument för

att få en bredare inblick över barns utveckling i samspel, kommu-

nikation, språkförståelse samt ordförråd och uttal.