Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Smittskyddet

Sjukdomar och pandemier orsakas oftast av bristande hygien och otillräck-

liga smittskyddsrutiner. Förskolan Lilla Björn har därför fastställda smitt-

skyddsrutiner för att i största möjliga mån nedbringa risken för spridning

av smitta mellan barn och vuxna. Det är därför viktigt att förälder tar del av

dessa rutiner för att vara delaktig i det förebyggande smittskyddsarbetet.

 

SMITTSKYDDSRUTINER 2020