Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Smittskyddet

Sjukdomar orsakas ofta av bristande hygien och otillräckliga smitt-

skyddsrutiner. Förskolan Lilla Björn har därför fastställda smittskydds-

rutiner för att i största möjliga mån nedbringa risken för spridning av

smitta mellan barn och vuxna. Det är därför viktigt att förälder tar del av

dessa rutiner för att vara delaktig i det förebyggande smittskyddsarbetet.

SMITTSKYDDSRUTINER 2021