Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Datasskydd – GDPR

Dataskydd (GDPR) – hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR (General Data Protection Regulation),

är en ny lag som trätt i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter

personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild

EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av

personuppgifter. Den nya lagen påverkar förskolan och våra medarbetare, barn,

vårdnadshavare, leverantörer m fl.

 

Vad menas med persondata i det här fallet?

Förordningen definierar persondata som all data som sammantaget kan användas

för att identifiera en fysisk person. Persondata är därför inte bara namn och pers-

onnummer utan kan även vara bilder, adresser eller tekniska identifierare som IP-

adress. Detta skall dock stå i relation till ändamål och hantering samt om uppgift-

erna hanteras enskilt eller sammansatt och hur de exponeras  –  mail, sms, sociala

medier etc.

 

Med anledning av den nya förordningen har förskolan ändrat sina rutiner avseende

den digitala hanteringen av personuppgifter.