Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

GDPR

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, ofta kallad GDPR (General Data

Protection Regulation), är en ny lag som trätt i kraft den 25 maj

2018 som är EU-gemensam och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Syftet med den nya lagen är att skydda varje enskild EU-medborg-

ares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av

personuppgifter. Den nya lagen påverkar förskolan och våra med-

arbetare, barn, vårdnadshavare, leverantörer m fl.

 

Vad menas med persondata i det här fallet?

Förordningen definierar persondata som all data som samman-

taget kan användas för att identifiera en fysisk person. Persondata

är därför inte bara namn och personnummer utan kan även vara

bilder, adresser eller tekniska identifierare som IP-adress. Detta

skall dock stå i relation till ändamål och hantering samt om uppgift-

erna hanteras enskilt eller sammansatt och hur de exponeras  –

mail, sms, sociala medier etc.

 

Med anledning av den nya förordningen har förskolan ändrat sina

rutiner avseende den digitala hanteringen av personuppgifter.