Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Här finns vi

Förskolan Lilla Björn är belägen på Lidavägen 18B i Tungelsta. Lokalerna är

ljusa och luftiga och väl anpassade för verksamheten. Vi har ett eget inhägnat

lek- och skogsområde alldeles utanför dörren och med möjlighet till lek, upp-

levelser, motorisk träning, matematik och lärande i utemiljön. I hallen innanför

entréerna till varje avdelning finns en informationsskärm som visar aktuella

händelser, viktiga meddelande samt annan information som du som förälder bör

veta.

 

Så här hittar ni hit..

Karta LILLA BJÖRN