Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Här finns vi

Förskolan Lilla Björn är belägen på Lidavägen 18B i Tungelsta.

Lokalerna är ljusa och luftiga och väl anpassade för verksam-

heten. Vi har ett eget inhägnat lek- och skogsområde alldeles

utanför dörren med möjlighet till upplevelser, motorisk träning,

matematik och lärande i utemiljön. På varje avdelning finns en

informationsskärm som visar barnens aktiviteter, aktuella händ-

elser eller annan information som du som förälder bör veta.

 

Så här hittar ni hit..

Karta LILLA BJÖRN