Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Miljöansvar

    

Förskolan Lilla Björn arbetar medvetet för att uppfylla kraven på

ett anpassat miljöansvar. Vi är certifierade för Grön Flagg inom

områdena kretslopp, livsstil och hälsa.

 

GRÖN FLAGG

HANDLINGSPLAN GRÖN FLAGG