Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Öppethållande

Förskolan Lilla Björn har öppet vardagar 06.30 – 18.00.

VIKTIGT! Se också under fliken ”Årsplanering 2020”.

 

Förskolan Lilla Björn följer Haninge kommuns riktlinjer för öppethållande.

Stängt årets röda dagar, dagar för planering och utvärdering samt sommar-

stängt veckorna 28-30. Föreligger behov av barnomsorg under dessa tider

kommer vi att ha personal i tjänst men vädjar till föräldrar att i så stor ut-

sträckning som möjligt låta barnen ha en behövlig och välförtjänt sommar-

ledighet tillsammans med familjen.