Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Omsorgstid

Förskolan har öppet måndag – fredag kl 06.30 – 18.00 med

möjlighet till omsorg 40 timmar per vecka. Naturligtvis är

ni inte bundna till att utnyttja alla dessa timmar. För föräldra-

lediga och arbetssökande gäller 20 timmar per vecka fördelat

på måndag – torsdag.