Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Omsorgstid

Förskolan har öppet måndag – fredag kl 06.30 – 18.00 med möjlighet till

omsorg 40 timmar per vecka. Naturligtvis är ni inte bundna till att utnyttja

alla dessa timmar utan kan fördela efter egna behov.