Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Våra profiler

Förskolan Lilla Björn arbetar med två profilinriktningar i

enlighet med Läroplan -2018, reviderad 2019:

 

 

HÄLSA-/RÖRELSE- OCH AKTIVITETSPROFIL

En dag i veckan har barngrupperna under ledning av en pedagog

aktiviteter i vår gymnastiksal där de får utöva olika pedagogiska

rörelselekar såsom Mini-Röris, hinderbanor etc som är anpassade

till åldrarna 1-5 år. Varje rörelse- och aktivitetspass avslutas med en

härlig avslappningsstund under lyssnandet av lugn musik.

Barngrupperna har under en gång i veckan vistelse i skogen där de får

möjlighet att under fria former få röra på sig samt utöva utepedagogiska

aktiviteter.

Enligt läroplan  –  Hälsa och rörelse

Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinn-

ande”.

 

 

MILJÖARBETESPROFIL

I samband med måltider blir barnen medvetna om värdet av kompo-

stering av matrester som görs på vår egen ”återvinningsstation”.

Två gånger i veckan promenerar vi till Lidas återvinningstation och

sorterar allt vårt skräp.

Inomhus, under tidig vår, börjar vårt planteringsarbete av olika grön-

saker och när sommaren väl anlänt flyttas dessa utomhus till respektive

odlingslåda. Denna arbetsprocess kopplar vi sedan till vår tradition med

”skördefest” där vi dukar upp långbord med de tillredda grönsakerna

som såväl barn som pedagoger hjälpts åt med.

Under våren har vi i närområdet skräpplockardagar varvid vi väcker

barnens medvetenhet och motivation om att på ett lust- och glädjefyllt

sätt ta hand om vår miljö.

Enligt läroplanen  –  Naturvetenskap/teknik

”Utveckla intresset och förståelse för naturens olika kretslopp och

för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”.