Förskolan Lilla Björn

Början till ett livslångt lärande!

Våra profiler

Förskolan Lilla Björn arbetar med tre profilinriktningar i

enlighet med Läroplan -2018, reviderad 2019: Musikprofil,

Hälsa-/rörelse- och aktivitetsprofil samt Miljöarbetesprofil.

 

 

MUSIKPROFIL

– En gång i veckan har barngrupperna musik då barnen sjunger sånger som

är kopplat till de fyra årstiderna.

– De har också möjlighet att tillsammans spela olika instrument.

– Vi firar alla svenska högtider med sång, dans och musik och vid sommar-

avslutningen uppträder alla barn med sång och musik samt spelar en liten

teaterpjäs.

– Barnen stärker under musikaliska former sitt självförtroende, koncentra-

tionsförmåga, lust att lära samt känner glädje och gemenskap.

 

Enligt läroplanen  –  Skapande

”Utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplev-

elser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelser,

sång och musik, dans och drama”.

 

 

HÄLSA-/RÖRELSE- OCH AKTIVITETSPROFIL

– En gång i veckan har barngrupperna under ledning av en pedagog

aktiviteter i vår gymnastiksal där de till musik får utöva olika pedagog-

iska rörelselekar och såsom t ex Mini-Röris, hinderbanor etc som är

anpassade till åldrarna 1-5 år. Varje rörelse- och aktivitetspass avslutas

med en härlig avslappningsstund under lyssnandet av lugn musik.

– Barngrupperna har under en gång i veckan vistelse i skogen där de får

möjlighet att under fria former få röra på sig samt utöva utepedagogiska

aktiviteter.

 

Enligt läroplan  –  Hälsa och rörelse

Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

samt sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinn-

ande”.

 

 

MILJÖARBETESPROFIL

– I samband med måltider blir barnen medvetna om värdet av kompo-

stering av matrester som görs på vår egen ”återvinningsstation”.

– Två gånger i veckan promenerar vi till Lidas återvinningstation och

sorterar allt vårt skräp.

– Inomhus, under tidig vår, börjar vårt planteringsarbete av olika grön-

saker och när sommaren väl anlänt flyttas dessa utomhus till respektive

odlingslåda. Denna arbetsprocess kopplar vi sedan till vår tradition med

skördefest där vi dukar upp långbord med alla tillredda grönsaker i olika

former som såväl barn som pedagoger hjälpts åt med.

– Under våren har vi i närområdet ”skräpplockardagar” varvid vi väcker

barnens medvetenhet och motivation om att på ett lust- och glädjefyllt

sätt ta hand om vår miljö.

 

Enligt läroplanen  –  Naturvetenskap/teknik

”Utveckla intresset och förståelse för naturens olika kretslopp och

för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”.